کتابخانه سروش

استان : 
فارس
شهرستان : 
فیروزآباد
بخش : 
مرکزی
شهر : 
فیروزآباد
روستا : 
سال تاسیس : 
1377
مساحت کل : 
2000
زیر بنا : 
750
تعداد اعضا : 
820
تلفن تماس : 
07138722567-
کد پستی : 
7471784679
آدرس : 
میدان امام خمینی-خ.22 بهمن
توضیحات : 
برقراری مجدد سهمیه کتاب 920923